KONTAKT

_____________________________________________________________________________

System Imuaythai

Polski Związek Muaythai
30-119 Kraków, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40

Adres korespondencyjny:
31-007 Kraków, ul. Wiślna 10
KRS 0000409817
NIP 9562299368
REGON 341239062

Konto bankowe:
PKO BP
07 1020 2892 0000 5702 0475 7060


Polskie Zrzeszenie Muaythai
30-119 Kraków, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40

KRS:0000051995
REGON: 356349379
NIP: 6772180123

E-mail: info@vps764642.ovh.net

_____________________________________________________________________________

REGULAMINY

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SYSTEMU IMUAYTHAI

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH SYSTEM IMUAYTHAI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU IMUAYTHAI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SYSTEM IMUAYTHAI


Administratorem Państwa danych osobowych będzie PZMT z siedzibą w Krakowie.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób e-mailowy:
info@imuaythai.com

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo do przenoszenia danych,
    * żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będą też profilowane.

_____________________________________________________________________________